📰 ข่าวประชาสัมพันธ์

📣 New เรื่อง กำหนดการเปิด - ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 คลิก (14/06/2564)


📣 ประกาศ ประกาศประกวดราคาประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน นักศึกษา คลิก (25/03/2564)


📣 ประกาศ ยกเลิกประกาศการจ้างประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน นักศึกษา เมื่อวันที่ 11/03/2564 คลิก (25/03/2564)


📣 ประกาศ เรื่อง แบบสอบถามการเข้าใช้งานห้องสมุดวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน คลิก (16/03/2564)


📣 ประกาศ เรื่อง ขออนุญาตดำเนินการคัดเลือกผู้เสนอแผนคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2564 คลิก (11/03/2564 ถึง 31/03/2564)


📣 ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง คลิก (04/01/2564)


📣 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการสร้าง Application เพื่อการสื่อสาร และเชื่อมต่อผ่านโพรโทคอลแบบใช้สาย และไร้สาย (IOT) จำนวน 1 ห้อง ปีงบประมาณ 2564 คลิก (11/12/2563)


 

📰 ข่าวสารสำหรับ นักเรียน - นักศึกษา

📣 ประกาศ ตารางผลประโยชน์ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  คลิก (27/07/2564) NEW !!!


📣 ประกาศ กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน ออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 คลิก (25/06/2564)


📣 ประกาศ รหัสเข้าห้องเรียนออนไลน์ QR-Code google Classroom ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 คลิก (10/06/2564)


📣 ประกาศ รหัสการเข้าใช้งานการเรียนออนไลน์ (@chetupon.ac.th) ประจำปีการศึกษา 2564 คลิก (10/06/2564)


📣 ประกาศ กำหนดการตารางการรับหนังสือ ระดับ ปวช.ประจำปีการศึกษา 2564 คลิก (04/06/2564)


📣 ปรพกาศ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ประเภทออนไลน์ (เฉพาะสาขา) ประจำปีการศึกษา 2564 คลิก (27/05/2564)


📣 ประกาศ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2564 คลิก (17/05/2564)


📣 ประกาศ กำหนดการชำระค่ากิจกรรม และ ค่าตัดชุดเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 คลิก (4/04/2564)


📣 ประกาศ ประกาศผลการเรียน และ ตารางแก้ผลการเป็น 0 ประจำปีการศึกษา 2563 คลิก (2/04/2564)


📣 ประกาศ ตารางเรียน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับร่าง) คลิก (1/04/2564)


📣 ประกาศ ประกาศแจ้งกำหนดการสำหรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2564 - 17 พฤษภาคม 2564 คลิก (25/03/2564)


 


 

🏢 หน่วยงานในสังกัดอาชีวศึกษา

📈 การเปิดเผยข้อมูลสารธารณะ

🌐 ระบบสารสนเทศ


 

🔽 เอกสารต่างๆ


 

🏆 ผลงานที่ภาคภูมิใจ


 

📷 ภาพกิจกรรม