📰 ข่าวสารสำหรับ นักเรียน - นักศึกษา

📣 ประกาศ ตารางผลประโยชน์ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  คลิก (27/07/2564)


📣 ประกาศ กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน ออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 คลิก (25/06/2564)


📣 ประกาศ รหัสเข้าห้องเรียนออนไลน์ QR-Code google Classroom ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 คลิก (10/06/2564)


📣 ประกาศ รหัสการเข้าใช้งานการเรียนออนไลน์ (@chetupon.ac.th) ประจำปีการศึกษา 2564 คลิก (10/06/2564)


📣 ประกาศ กำหนดการตารางการรับหนังสือ ระดับ ปวช.ประจำปีการศึกษา 2564 คลิก (04/06/2564)


📣 ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ประเภทออนไลน์ (เฉพาะสาขา) ประจำปีการศึกษา 2564 คลิก (27/05/2564)


📣 ประกาศ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2564 คลิก (17/05/2564)


📣 ประกาศ กำหนดการชำระค่ากิจกรรม และ ค่าตัดชุดเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 คลิก (4/04/2564)


 

🏢 หน่วยงานในสังกัดอาชีวศึกษา

📈 การเปิดเผยข้อมูลสารธารณะ

🌐 ระบบสารสนเทศ


 

🔽 เอกสารต่างๆ


 

🏆 ผลงานที่ภาคภูมิใจ


 

📷 ภาพกิจกรรม