📰 ข่าวประกาศ

 

mail ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสารสรเทศแผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก (08/09/2563)


mail ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบหระมาณ พ.ศ. 2563  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก (02/09/2563)


mail ประกาศ บัญชีรายซื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานบริการ (ด้านบริหารงานทั่วไป)  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก (29/08/2563)


mail ประกาศ เรื่อง การคุ้มครองประกันอุบัติเหตุสำหรับนีกเรียน - นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 คลิก (28/08/2563)


mail ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ส่วนที่ 2 คลิก (26/08/2563)


mail ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก (21/08/2563)


mail ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ตำแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือน) รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก (11/08/2563)


mail ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก (11/08/2563)


mail ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก (6/08/2563)


mail ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อห้องเรียนเสมือนออนไลน์ ( Virtual online classroom ) รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก (29/07/2563)


mail ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก (24/07/2563)


mail ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก (24/07/2563)


mail ประกาศ รายซื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ส่วนที่ ๒ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (21/07/2563)


mail ประกาศแก้ไข ขอเปลี่ยนแปลงเวลาสอบ การประเมินสมรรถนะ การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (15/07/2563)


mail ประกาศ เรื่องประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ห้องเรียนเสมือนออนไลน์ ( Virtual online classroom) ประจำปีงบประมาณ 2563 (14/07/2563)


mail ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการทั่วไป วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน (10/07/2563)


mail ดาวน์โหลด เอกสารแบบคำร้องขอสมัครพนักงานราชการทั่วไป และใบสมัคร โดยมีรายละเอียดดังนี้ (01/07/2563)


mail ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ (23/06/2563)


mail ประชาสัมพันธ์ แจ้งนักเรียน นักศึกษา ที่มีความประสงค์กู้ยืมเงิน "กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ)" ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ (01/06/2563)


 ดูทั้งหมด 

ภาพกิจกรรม


 


ติดต่อวิทยาลัย

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

Tel : 02-427-3399

Fax : 02-427-5066

E -mail : Chetupon2500@gmail.com