📰 ข่าวประชาสัมพันธ์

📣 ประกาศ ประกาศประกวดราคาประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน นักศึกษา คลิก (25/03/2564)


📣 ประกาศ ยกเลิกประกาศการจ้างประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน นักศึกษา เมื่อวันที่ 11/03/2564 คลิก (25/03/2564)


📣 ประกาศ เรื่อง แบบสอบถามการเข้าใช้งานห้องสมุดวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน คลิก (16/03/2564)


📣 ประกาศ เรื่อง ขออนุญาตดำเนินการคัดเลือกผู้เสนอแผนคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2564 คลิก (11/03/2564 ถึง 31/03/2564)


📣 ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง คลิก (04/01/2564)


📣 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการสร้าง Application เพื่อการสื่อสาร และเชื่อมต่อผ่านโพรโทคอลแบบใช้สาย และไร้สาย (IOT) จำนวน 1 ห้อง ปีงบประมาณ 2564 คลิก (11/12/2563)


 

📰 ข่าวสารสำหรับ นักเรียน - นักศึกษา

📣 New ประกาศ กำหนดการชำระค่ากิจกรรม และ ค่าตัดชุดเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 คลิก (4/04/2564)


📣 ประกาศ ประกาศผลการเรียน และ ตารางแก้ผลการเป็น 0 ประจำปีการศึกษา 2563 คลิก (2/04/2564)


📣 ประกาศ ตารางเรียน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับร่าง) คลิก (1/04/2564)


📣 ประกาศ ประกาศแจ้งกำหนดการสำหรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2564 - 17 พฤษภาคม 2564 คลิก (25/03/2564)


📣 ประกาศ  ให้นักเรียน - นักศึกษา วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ที่สมัครสอบ V-Net เข้าทดสอบระบบ Digital Testing

ในวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น.  ณ ปฏิบัติการอินเทอร์เน็ต อาคาร 3 ชั้น 2 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน  ตรวจสอบรายชื่อคลิก (25/03/2564)


📣 ประกาศ แจ้งนักเรียน ปวช.3 นักศึกษา ปวส.2 ที่ยังไม่ได้ดำเนินการเขียนคำร้องขอจบ ให้กรอกข้อมูลในระบบ Google Form เพื่อส่งคำร้องขอจบออนไลน์ สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่จะจบในปีการศึกษา 2563 คลิก (22/03/2564)


📣 ประกาศ เรื่อง กำหนดการแจกเอกสาร สำหรับ นักเรียน ปวช.3 และ นักศึกษา ปวส.2 (จบพร้อมรุ่น) ปีการศึกษา 2563  คลิก (18/03/2564)


📣 ประกาศ เรื่อง ตารางสอบ นักเรียน นักศึกษา เรียนซ้ำ เรียนเพิ่ม ประจำปีการศึกษา 2563 คลิก (18/03/2564)


📣 ประกาศ เรื่อง รายละเอียดปฏิทินการศึกษาและการขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563 คลิก (17/03/2564)


 


 

🌐 ระบบสารสนเทศ


 

🔽 เอกสารต่างๆ


 

🏆 ผลงานที่ภาคภูมิใจ


 

📷 ภาพกิจกรรม