🏆 รวมผลงานของนักเรียน - นักศึกษา

ผลการแข่งทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2566


 


ผลการแข่งทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ปีการศึกษา 2566


ผลการแข่งทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2566


การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566


การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา "สะพานสู่ภาษาจีน 汉语桥" ครั้งที่ 16 รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย


ผลการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566


ผลการแข่งทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565


การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีอาหาร


ผลการแข่งทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ปีการศึกษา 2565


ผลการแข่งทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2565


ผลการแข่งทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ปีการศึกษา 2564


ผลการแข่งทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2564


ผลการแข่งทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ปีการศึกษา 2563


ผลการแข่งทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2563