📰 ข่าวประกาศ

mail ประกาศ เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ เรื่อง ลีลาสในรายวิชาลีลาศเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ ของนักศึกษาระดับ ปวส. 1 ห้อง 2
สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน โดยใช้วิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน คลิก (12/10/2563)


mail ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ งานกิจกรรม จำนวน ๒ อัตรา คลิก (12/10/2563)


mail ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน ๓ อัตรา คลิก (30/09/2563)


mail ประกาศ เรื่องการวิเคราะห์รายการค้า วิชาการบัญชีเบื้องต้น โดยใช้รูปแบบการสอนแบบจิ๊กซอว์ คลิก (30/09/2563)


mail ประกาศ เรื่อง การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี คลิก (28/09/2563)


mail ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสารสรเทศแผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก (08/09/2563)


mail ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบหระมาณ พ.ศ. 2563  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก (02/09/2563)


mail ประกาศ บัญชีรายซื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานบริการ (ด้านบริหารงานทั่วไป)  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก (29/08/2563)


mail ประกาศ เรื่อง การคุ้มครองประกันอุบัติเหตุสำหรับนีกเรียน - นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 คลิก (28/08/2563)


mail ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ส่วนที่ 2 คลิก (26/08/2563)


mail ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก (21/08/2563)


mail ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ตำแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือน) รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก (11/08/2563)


mail ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก (11/08/2563)


mail ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก (6/08/2563)


 ดูทั้งหมด 

ภาพกิจกรรม


 


ติดต่อวิทยาลัย

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

Tel : 02-427-3399

Fax : 02-427-5066

E -mail : Chetupon2500@gmail.com