📄 เอกสารงานต่าง ๆ


 

📰 ข่าวประชาสัมพันธ์

📣 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา คลิก (18/01/2565) NEW 


📣 ประกาศ จากวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องเรียน Stem Active Learning Center จำนวน 1 ห้อง ปีงบประมาณ 2565 คลิก (29/12/2564)


📣 ประกาศ จากวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการทางบัญชีพร้อมระบบควบคุมแบบทัชสกรีน คลิก (29/12/2564)


📣 ประกาศ จากวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวราเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ คลิก (21/12/2564)


📣 ประกาศ ประกาศจากวิทยาลัยฯ เรื่อง ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียน STEM Active Learning Center คลิก (16/12/2564) 


📣 ประกาศ เรื่อง กำหนดการเปิด - ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 คลิก (14/06/2564)


📣 ประกาศ ประกาศประกวดราคาประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน นักศึกษา คลิก (25/03/2564)


📣 ประกาศ ยกเลิกประกาศการจ้างประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน นักศึกษา เมื่อวันที่ 11/03/2564 คลิก (25/03/2564)


📣 ประกาศ เรื่อง แบบสอบถามการเข้าใช้งานห้องสมุดวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน คลิก (16/03/2564)


 

📰 ข่าวสารสำหรับ นักเรียน - นักศึกษา


 

🏢 หน่วยงานในสังกัดอาชีวศึกษา


 

📈 การเปิดเผยข้อมูลสารธารณะ


 

🌐 ระบบสารสนเทศ


 

🏆 ผลงานของนักเรียน - นักศึกษา


 

📷 ภาพกิจกรรม