📰 ข่าวประกาศ

 

mail ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง คลิก (04/01/2564)


mail ประกาศ งานวิจัย เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา หลักการตลาด (30200-1002) โดยใช้ชุดกิจกรรมการบูรณาการ เพิ่มเติ่ม... คลิก (25/12/2563)


mail ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการสร้าง Application เพื่อการสื่อสาร และเชื่อมต่อผ่านโพรโทคอลแบบใช้สาย และไร้สาย (IOT) จำนวน 1 ห้อง ปีงบประมาณ 2564 คลิก (11/12/2563)


mail ประกาศ งานวิจัย เรื่อง ศึกษาพฤติกรรมการใช้งานระบบ Google Classroom ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ ๒ ห้อง ๒  สาขาการตลาด คลิก (08/12/2563)


mail ประกาศ งานวิจัย เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา การบรรจุภัณฑ์ (2202-2104) เพิ่มเติม... คลิก (08/12/2563)


 

📷 ภาพกิจกรรม


 

🏆 ผลงานที่ภาคภูมิใจ


 

☎️ ติดต่อวิทยาลัย

เบอร์ติดต่อ : 02 - 427 - 3399

อีเมลล์ : chetupon2500@gmail.com

เวลาทำการ : 08:00 - 17:30 น.

เฟซบุ๊ค : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน