การประชุมฝ่ายบริหารทรัพยากร หัวหน้างาน ครูช่วยงาน เพื่อปรึกษาแนวทางในการทำงานของแต่ละงาน
การประชุมฝ่ายบริหารทรัพยากร หัวหน้างาน ครูช่วยงาน เพื่อปรึกษาแนวทางในการทำงานของแต่ละงาน
เพื่อการทำงานที่เต็มประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ๑๑๑ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน