สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. รอบคัดเลือก 2566
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน