โครงการบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการวิจัยในชั้นเรียน
โครงการบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการวิจัยในชั้นเรียน
ณ ห้องประชุมชมเด็จปุ่น ปุณฺณสิริ อาคาร ๕ ชั้น ๒
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน