การประชุมคณะกรรมการ ทดสอบความรู้ความถนัดทางวิชาชีพ และคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
การประชุมคณะกรรมการ ทดสอบความรู้ความถนัดทางวิชาชีพและคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
นักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช. และระดับชั้น ปวส. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รอบรับตรง)
ณ ห้องประชุมคุณยายลออ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน