ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน นักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ประชุมเตรียมความพร้อม พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน นักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ๑๑๑ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน