กิจกรรม ENGLISH DAY CAMP
กิจกรรม ENGLISH DAY CAMP ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน