การจัดการแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับภาค
วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน มอบหมายให้
นายแสงอาทิตย์ เจ้งวัฒนพงศ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมการประชุมครูผู้ควบคุมทีม
เพื่อชี้แจงกติกาการแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน