ประชุมติดตามการปรับปรุงห้องปฏิบัติการส่วนหน้า ครั้งที่ 7
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน