การเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันนำเสนอขายสินค้าระดับภาค
วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน มอบหมายให้
นายแสงอาทิตย์ เจ้งวัฒนพงศ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานประชุมเตรียมความพร้อม และจัดเตรียมสถานที่
เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันทักษะการนำเสนอขายสินค้า “The Marketing Challenge”
ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน