การประชุมผู้จัดกำหน่ายอาหารในวิทยาลัย
วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน มอบหมายให้
นางสาวจุฑามาศ บุญมี หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยผู้จัดจำหน่ายอาหารภายในวิทยาลัย
เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดเลี้นงอาหาร เนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณยายลออ หลิมเซ่งท่าย ในวันที่ ๓ ธันวาคม
ณ ห้องประชุมคุณยายลออ อาคาร ๕ ชั้น ๒
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน