การประชุมเตรียมความพร้อมในการทดสอบ V-NET และสอบมาตรฐานวิชาชีพ 65
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน