การประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยสถาบันอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
พร้อมด้วย นางสุวรรณา ลิ้นทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน ได้ให้คามอนุเคราะห์ เป็นคณะกรรมการ การประเมิน
การพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ให้กับ นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ
ณ ห้องประชุม สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน