ตัวแทนคณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนและความเรียบร้อยภายในวิทยาลัย
นายอัฐพล ผลพฤกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และนางสาวสุจิตรา เกิดผล หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนและความเรียบร้อยภายในวิทยาลัย
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน