โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำข้อมูลสู่ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน