การรับมอบตัว นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 1 และปวส. 1 ปี 2565
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
มอบหมายให้ นายอัฐพล ผลพฤกษา รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน รัับมอบตัว และคณะกรรมการในส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการรับมอบตัว นักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 และนักศึกษา ปวส. 1 ประจำปีการศึกษา 2565
ดำเนินงานโดย งานทะเบียน วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ดูรูปภาพข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน