เผยแพร่ผลงานผู้บริหาร (งานวิจัย)

นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน)


 

นายอัฐพล ผลพฤกษา

(รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร)


 

นางสาวสาริศา พิชัยฤกษ์

(รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ)


บทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบการสร้างคู่มือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน คลิก (02/03/2565)