-ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะพื้นฐานระดับภาค


-กองลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพนเข้าร่วมวางพวงมาลา ณ สนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ


-การประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช.๑ และ ปวส.๑ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙


-การประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙


- พิธีมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ "สุดสาครเกมส์" ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2559 -TRS 99.5 เครือข่ายจราจรอุ่นใจ ขับขี่ปลอดภัยกับฮอนด้า ปี4


-ตลาดอาชีวะ -พิธีมอบรางวัล การแข่งขันฟุตซอลองค์กรเครือข่ายพ่อแม่ ผู้ปกครอง -FixitCenter ณ การเคหะธนบุรี โครงการ 1 ส่วน 3


-FixitCenter ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง