ตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

 

ตราสัญลักษณ์ประจำสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตราสัญลักษณ์กระทรวงศึกษาธิการ