ข้อมูลงบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการ

 เอกสาร  แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  PDF 
 เอกสาร  แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  PDF 
 เอกสาร  แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  PDF 
 เอกสาร  แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  PDF 


แผนปฏิบัติราชการ (ปรับแผน)

 เอกสาร  แผนปฏิบัติราชการ (ปรับแผน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  PDF   !! NEW !! 
 เอกสาร 
 แผนปฏิบัติราชการ (ปรับแผน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  PDF 
 เอกสาร  แผนปฏิบัติราชการ (ปรับแผน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  PDF 
 เอกสาร  แผนปฏิบัติราชการ (ปรับแผน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  PDF 


รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ

 เอกสาร  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  PDF 
 เอกสาร  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  PDF 
 เอกสาร  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  PDF 


ปฏิทินปฏิบัติงาน

 เอกสาร  ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2566  PDF 
 เอกสาร  ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2565  PDF 
 เอกสาร  ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2564  PDF 
 เอกสาร  ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2563  PDF 


รายงานผลรายรับ-รายจ่ายตามแผนปฎิบัติราชการ

 เอกสาร  รายงานผลรายรับ-รายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 1)  PDF 
 เอกสาร 
 รายงานผลรายรับ-รายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 2)  PDF 
 เอกสาร 
 รายงานผลรายรับ-รายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 3)  PDF 

 เอกสาร  รายงานผลรายรับ-รายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 4) ครั้งที่ 1  PDF