mail ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก


mail ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการทั่วไป วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน (อ่านเพิ่มเติม...)

10/07/2563


mail ดาวน์โหลด เอกสารแบบคำร้องขอสมัครพนักงานราชการทั่วไป และใบสมัคร โดยมีรายละเอียดดังนี้ (อ่านเพิ่มเติม...)

01/07/2563


mail ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ (อ่านเพิ่มเติม...)

23/06/2563


mail ประชาสัมพันธ์ แจ้งนักเรียน นักศึกษา ที่มีความประสงค์กู้ยืมเงิน "กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ)" ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ (อ่านเพิ่มเติม...)

01/06/2563


mail ประกาศแจ้งนักเรียน ระดับปวช. 1 ปีการศึกษา 2563 เรื่อง กำหนดวัดตัวตัดชุดเครื่องแบบนักเรียน ระดับปวช.1

20/05/2563

มีกำหนดการและรายละเอียดดังนี้ (อ่านเพิ่มเติม...)


mail ประกาศ แจ้งกำหนดการสมัครเรียนออนไลน์ วันที่ 21 - 25 มีนาคม 2563
22/03/2563

ประกาศ แจ้งกำหนดการสมัครเรียนออนไ (อ่านเพิ่มเติม...)


mail เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมระบบควบคุมมัลติมีเดียแบบทัชสกรีน จำนวน ๑ ห้อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E - Bidding ) (อ่านเพิ่มเติม...)