ประกาศวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานบริหารทั่วไป